icon-Aktiv-i-naturen Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Tilladelse til at ud­le­de op­pum­pet vand til Vej­le Å fra kloak­se­pa­re­rings­pro­jekt Dam­hav­en

Vejle kommune har givet tilladelse til at udlede oppumpet vand til Vejle Å fra fra kloaksepareringsprojektet Damhaven, som Vejle Kommune vurderer vil foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, hvis tilladelsens vilkår bliver overholdt. Det er afgjort, at projektet ikke er omfattet af lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).