icon-Spildevand Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Tilladelse til bo­ring­er og prøve­pump­ning ved Vejle Cen­tral­ren­se­an­læg

Vejle Spildevand A/S skal etablere en udligningstank og pumpestation på matr. nr. 19a Engene, Vejle Jorder i forbindelse med projekt Bedre badevand.

Vejle

Vejle Spildevand A/S skal etablere en udligningstank og pumpestation på matr. nr. 19a Engene, Vejle Jorder i forbindelse med projekt Bedre badevand.

Som en del af de geotekniske og grundvandsmæssige forundersøgelser, når man skal etablere en udligningstank og en pumpestation på renseanlægget, planlægger man at udføre en prøvepumpning.

Formålet med prøvepumpningen er at indhente datagrundlag for at kunne dimensionere den egentlige grundvandssænkning, ved anlægsarbejdet, herunder en vurdering af sænkningstragtens udbredelse, især i forhold til jernbanen.

Vejle Kommune vurderer på baggrund af VVM-screening, at etablering af boringerne og efterfølgende overvågning af grundvandet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og ansøgningen kræver
dermed ikke en miljøvurdering.

Læs Bore- og indvindingstilladelse - Vejle Centralrenseanlæg (PDF åbner i et nyt vindue)

Lene Jensen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 55