icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Til­lad­el­se til etab­le­ring af mini­våd­om­råde på Hesselballevej 19, 7100 Vejle

Vejle Kommune har givet tilladelse til, at der kan blive etableret et minivådområde på 0,39 ha. Minivådområdet skal rense drænvand fra markerne og fjerne i alt 245 kg kvælstof om året, som ellers ville blive udledt til Kolding Fjord.

Ågård, Gravens og Øster Starup

Kontakt Team Vandmiljø

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 20 52 39 93

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: vandmiljo@vejle.dk