icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til eta­ble­ring af over­kør­sel og kryds­ning af Møl­holm Bæk

I forbindelse med projekt ”Bedre badevand” som skal mindske antallet af overløb til Vejle Fjord, etablerer Vejle Spildevand et nyt bassin, en pumpestation og transportledning. Arbejdet kræver at Mølholm Bæk krydses med to spildevandsledninger, og at der etableres en midlertidig samt permanent overkørsel i bækken.

Vejle