icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til eta­ble­ring af våd­om­rå­der ved Hå­strup

I forbindelse med etableringen af Solcelleanlæg Viuf-Håstrup, har Vejle Kommune givet Better Energy A/S tilladelse til at lave flere naturforbedrende tiltag i form af paddeskrab, samt mindre vådområder til naturformål og klimaformål (vandtilbageholdelse). Endvidere er der ansøgt om håndtering af overfladevand i områder med planlagt etablering af solceller.

Smidstrup-Skærup