icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Til­lad­el­se til e­ta­ble­ring af vand­hul på matr. nr. 1fq Egt­ved By, Egt­ved

Der er givet tilladelse og dispensation til etablering af et vandhul på op til 900 m2. Vandhullet etableres inden for søbeskyttelseslinjen i fredskov. Det er vurderet, at vandhullet vil være til gavn for områdets flora og fauna.

Egtved