icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til eta­ble­ring af vand­til­ba­ge­hold­el­ses­om­rå­de Keg­le­kær, Grejs

For at sikre Vejle By mod oversvømmelser ved ekstrem nedbør, er kommunen i færd med at etablere flere vandtilbageholdelsesområder i oplandet til Grejs Å. Dette er tilladelsen til det seneste projekterede område i Keglekær syd for Grejs By.

Grejs