icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­lad­el­se til gen­an­vend­el­se af slag­ger som bund­sik­ring und­er nyt byg­ge­ri på Hastrupvej 34, 7323 Give

Vejle Kommune har givet tilladelse til at genanvende 15.134 tons slagger under nyt byggeri til staldbygning, maskinhal og vejanlæg på matr.nr. 1al Kokborg By, Thyregod.

Thyregod og Vesterlund