icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­lad­el­se til ind­vind­ing af 300 m³ grund­vand pr. år til vand­ing af kø­er på Vorkvej 102, 7100 Vejle

Vejle Kommune har givet tilladelse til hente 300 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 124.2011 på matr.nr. 15k Vork By, Egtved

Egtved