icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Til­la­del­se til ind­vind­ing af over­flade­vand til dam­brug­et be­lig­gen­de Dalen 16, 7183 Randbøl

Vejle Kommune har givet tilladelse til at hente overfladevand svarende til maksimalt 350 liter pr. sekund til drift af dambruget Lihme Fiskeri, Dalen 16, 7183 Randbøl. Overfladevandet vil blive indvundet fra Vejle Å ved at opstemme stryg. Det er vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Randbøldal
Lene Steffensen (Team Dambrug) Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 31