icon-Spildevand Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Til­lad­else til mid­­ler­­tidig re­­in­jek­­tion af grund­­vand i for­­bind­­el­se med grund­­vands­­sænk­­ning på Dam­hav­en - Eta­pe 4b

I forbindelse med kloaksepareringsprojekt på Damhaven, 7100 Vejle - Etape 4b - er det nødvendigt midlertidigt at sænke grundvandsstanden og genindpumpe det oppumpede grundvand til grundvandsmagasinet.

Vejle