icon-SpildevandBolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Tilladelse til midlertidig reinjektion af grund­vand i for­bind­el­se med grund­vands­sænk­ning på Dam­ha­ven, 7100 Vej­le

I forbindelse med kloaksepareringsprojekt på Damhaven, 7100 Vejle er det nødvendigt midlertidigt af sænke grundvandsstanden for at etablere to dybere liggende brønde. For at undgå sætningsskader er der givet tilladelse til etablering af to boringer til at genindpumpe det oppumpede grundvand til grundvandsmagasinet.

Vejle