icon-Spildevand Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Tilladelse til mid­ler­tidig re­in­jek­tion af grund­vand i for­bind­el­se med grund­vands­sænk­ning på Dam­hav­en - Eta­pe 3

I forbindelse med kloaksepareringsprojekt på Damhaven, 7100 Vejle - Etape 3 - er det nødvendigt midlertidigt at sænke grundvandsstanden og genindpumpe det oppumpede grundvand til grundvandsmagasinet.

Vejle