icon-Aktiv-i-naturen
Tilbage til oversigt

Til­lad­el­se til ned­siv­ning af tag­vand og vej­vand fra Ulve­have­vej 27, 7100 Vejle

Vejle Kommune har i medfør af § 19 i lov om miljøbeskyttelse meddelt tilladelse til nedsivning af regn- og overfladevand fra Ulvehavevej 27, 7100 Vejle via infiltrationsbassin ifm. ny boligbebyggelse.

Vejle