icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­lad­else til ny bor­ing og ind­vind­ing af grund­vand til mark­vand­ing på adres­se Tørskindvej 63, 7183 Randbøl

Vejle Kommune har givet tilladelse til at etablere en ny boring og hente grundvand op til at vande marker med på Tørskindvej 63, 7183 Randbøl, Matr. nr. 16A Lihme By, Nørup. Tilladelsen giver ret til at hente op til 72.000 m3 grundvand op pr. år.

Nørup-området