icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tilladelse til ny bor­ing og ind­vind­ing af grund­vand til mark­vand­ing på Grind­sted­vej 72, 7184 Van­del

Vejle Kommune har givet tilladelse til at etablere en ny boring og hente grundvand op til at vande marker med på Grindstedvej 72, 7184 Vandel, Matr. nr. 4c, Vandel By, Randbøl. Tilladelsen giver ret til at hente op til 30.000 m3 grundvand op pr. år.

Vandel