icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tilladelse til ny boring og indvinding af grundvand til vanding af kvæg på Frederikshåbvej 31, 7183 Randbøl

Vejle Kommune har givet tilladelse til at etablere en ny boring og hente grundvand op til at vande kvæg med på Fredrikshåbsvej 31, 7183 Randbøl. Boringen placeres i skel mellem matrikel numrene 1q og 1 h, Guldbergsminde, Randbøl. Tilladelsen giver ret til at hente op til 100 m3 grundvand op pr. år.

Egtved