icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Til­lad­el­se til om­byg­ning af vand­ind­tag til Lihme Fiskeri i Vejle Å

Vejle Kommune har meddelt tilladelse til ombygning af vandindtag til Lihme Fiskeri. Formålet med projektet er, at forbedre de fysiske og biologiske forhold i Vejle Å samt at skabe faunapassage og genetablere ådalen.

Randbøldal