icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til re­stau­re­ring af Skæ­rup Å

Vejle Kommune har givet tilladelse til restaurering af Skærup Å. Projektet er led i statens vandområdeplan 2016-2021 og vil blive udført af Vejle Kommune. Formålet med projektet er at forbedre de fysiske og biologiske forhold i åen ved at genslynge vandløbet, plante træer, anlægge gydebanker og fjerne spærringer.

Vejle