icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til res­tau­re­ring af Vejle Å, Rand­bøl­dal

Vejle Kommune har givet tilladelse til restaurering af Vejle Å ved St. Lihme Fiskeri i Randbøldal. Projektet er et led i statens vandområdeplan 2016-2021 og udføres af Vejle Kommune. Formålet med projektet er at forbedre de fysiske og biologiske forhold i åen ved at skabe faunapassage og genetablere ådalen.

Randbøldal