icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til udledning af filter­skylle­vand fra Bredsten Vandværk, Steen Blicher Vej 201, 7182 Bredsten

Bredsten Vandværk har fået tilladelse til at lede bundfældet filterskyllevand via regnvandsledning til Bredsten Bæk .

Bredsten