icon-Spildevand Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Til­lad­else til ud­led­ning af se­pare­ret regn- og over­fla­de­vand fra nye regn­vands­bas­siner i Vejle Nord

Vejle kommune har givet tilladelse til at udlede separeret regn- og overfladevand fra nye bassiner i Vejle Nord til Bjørnkær Grøft. Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

Vejle