icon-Baeredygtige-byer Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Tilladelse til ud­led­ning af se­pa­re­ret regn- og over­fla­de­vand fra nyt regn­vands­bas­sin i Går­slev

Vejle Kommune har givet tilladelse til at udlede separeret regn- og overfladevand fra et nyt boligområde ved Kragholmvej i Gårslev fra et nyt regnvandsbassin B.052 i opland GÅ028 med udledning til tilløb til Høll Bæk via eksisterende regnvandsledning og udløb GÅO1U. Vejle kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

Gårslev