icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Tillæg 2 - Kloak­led­ning­er og nyt lokal­plan­om­rå­de - Vej­le by og et områ­de i Egt­ved

Tillæg 2 - Kloakledninger og nyt lokalområde - til Spildevandsplanen 2020-2028 er endeligt vedtaget af Byrådet 8. februar 2023.

Egtved, Vejle

9. december 2020 besluttede Byrådet, at regnvand og spildevand skal skilles i hver sin ledning i udvalgte områder i Vejle.

Vejle Spildevand A/S skal derfor lægge nye kloakledninger og, hvor det kan lade sig gøre, genbruge eksisterende. Med dette tillæg starter Vejle Spildevand A/S i 4 områder i Vejle by:

  • Projekt bedre badevand ved renseanlægget
  • Mølholmområdet
  • Damhaven og Koldingvej, Vejle
  • Nørremarken, Vejle

Med tillægget skal Vejle Spildevand A/S også kloakere det nye lokalplanområde 1348 ved Baskærsvej i Egtved.

Klageregler

Byrådets vedtagelse af plantillæget kan i følge Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45