icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Tillæg 3 til Spil­de­vands­plan 2020-2028 er ende­ligt ved­tag­et

Tillæg 3 inddrager nye områder med bolig, erhverv og tekniske anlæg som kloakopland til Spildevandsplan 2020-2028. Tillægget har været i offentlig høring og er endeligt vedtaget af Byrådet 29. marts 2023.

Vejle

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020 - 2028 er udarbejdet for at inddrage nye kloakoplande samt tekniske anlæg i spildevandsplanen. Tillægget er vedtaget af Byrådet 29. marts 2023.

Nye kloakoplande bliver optaget i spildevandsplanen på baggrund af kommuneplanens rammer og lokalplaner for nye bolig- og erhvervsområder.

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020 - 2028 indeholder også tilretning af et trace (en linjeføring) for en trykledning fra Egtved til Ødsted.

Tillægget indeholder en beskrivelse af 13 geografiske områder, hvor der sker en ændring/opdatering af spildevandsplanen.

Nye boligområder

 • Høgsholtvej i Vejle (lokalplan 1392)
 • Jennumvej, Jennum (lokalplan 1332)
 • Overmøllevej, Børkop (lokalplan 1374)
 • Klattrupvej, Smidstrup (lokalplan 1391)
 • Skolegade, Gårslev (lokalplan 1350)
 • Skikballevej, Gauerslun (lokalplan 1393)
 • Jerlev Landevej, Jerlev (lokalplan 1360)

Eksisterende boligområde

 • Tinnetvej, Vonge (kommuneplan 23.B.5)
 • Nye erhvervsområder
 • Hans Thomsens Vej, Vandel (lokalplan 1356)
 • Elmegårdsvej, Ødsted (lokalplan 1366)
 • Vejlevej, Jelling (lokalplan 1372)
 • Eksisterende erhvervsområde
 • Syd for Gammelmarksvej, Vejle Nord (lokalplan 78 og 1056)

Pumpeledning

 • Mellem Egtved og Ødsted renseanlæg

Klageregler

Byrådets beslutning om at vedtage plantillægget kan i følge Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Man kan indbringe afgørelsen for domstolene inden 6 måneder fra planen er offentliggjort.

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45