icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­læg til eksi­ster­en­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Blæsbjergvej 26

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til, at hente yderlig 12.000 m3 grundvand op fra boring på Blæsbjergvej 26, 7323 Give matr. nr. 3AA NR. LANGELUND, RINGIVE til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund