icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Bøg­vad­vej 84, 7173 Rand­bøl

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 29.500 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 2T Frederikshåb, Randbøl til at vande landbrugsafgrøder med.

Randbøldal