icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Ca­na­da­vej 10, Far­re, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 17.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 5C Givskud By, Givskud til at vande landbrugsafgrøder med.