icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Danske­høj 6, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 15.000 m3 grundvand op fra boring på matr.nr. 4A Oksenbjerge By, Ø. Nykirke til at vande landbrugsafgrøder med.

Vonge og Kollemorten