icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til eksi­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Dia­go­nal­vej­en 110, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet tilladelse til at hente yderligere 25.000 m3 grundvand op fra boring på matr.nr. 3AA Ulkind By, Ringive til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund