icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Dia­go­nal­vej­en 134, 7383 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 13.500 m3 grundvand op fra boring på matr.nr. 1D Nr. Langelund, Ringive til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund