icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Dør­ken­vej 20, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 10.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 7A Dørken By, Thyregod til at vande landbrugsafgrøder med.

Thyregod og Vesterlund