icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­læg til ek­sist­er­en­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Gøddinghusevej 7

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse at hente yderlig 10.000 m3 grundvand op fra boring på Gøddinghusevej 7, 7183 Randbøl matr. nr. 3C MØRUP, Nørup til at vande landbrugsafgrøder med.

Nørup-området