icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Hær­vej­en 31, 7183 Rand­bøl

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 29.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 2A Daldover By, Randbøl til at vande landbrugsafgrøder med.

Randbøldal