icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til eksiste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­else på Mejs­ling­vej 40

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at indvinde yderligere 11.000 m3 grundvand til at vande landbrugsafgrøder med.

Ødsted og Jerlev