icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­læg til eksist­er­en­de markvand­ings­til­lad­el­se på Møllebjergvej 17A, 7323 Give

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 7.500 m3 grundvand op fra boring på matr.nr. 2I HEDEGÅRD BY, GIVE til at vande landbrugsafgrøder med.

Give