icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Munk­holm­vej 18, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 15.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 3D Sillesthoved, Give, Ejerlav til at vande landbrugsafgrøder med.

Give