icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­la­del­se på Ram­skov­gårds­vej 29, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 16.800 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 9C Vorslunde, Give til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund