icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Ram­skov­gård­vej 13A, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 6.600 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 2B Søndersthoved Hgd., Give til at vande landbrugsafgrøder med.

Give