icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Ram­skov­gård­vej 7, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 15.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr.2A Søndersthoved Hgd., Give til at vande landbrugsafgrøder med.

Give