icon-Landbrug-og-dyrehold
Tilbage til oversigt

Til­læg til eksist­er­en­de mark­vandings­til­lad­el­se på Sejrupvej 64, 7323 Give

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 26.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 1G SEJRUP BY, THYREGOD til at vande landbrugsafgrøder med.

Give