icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek'si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Sko­le­vej 11, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 13.650 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 9D Vorslunde, Give til at vande landbrugsafgrøder med.

Give