icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­læg til eksist­er­en­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Skovsbovej 8, 7323 Give

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 10.950 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 4A NR. LANGELUND, RINGIVE til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund