icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Sø­lund­vej 2, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 6.300 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 1BT Sdr. Langelund, Ringive til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund