icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­læg til eksist­er­en­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Tørskindvej 70, 7183 Randbøl

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 10.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 3A LIHMSKOV BY, NØRUP til at vande landbrugsafgrøder med.

Nørup-området