icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til ek­si­ste­ren­de mark­vand­ings­til­lad­el­se på Ul­kind­vej 4, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 18.000 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 3E Ulkind By, Ringive til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund