icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Ulkindvej 5, 7323 Give

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 8.200 m3 grundvand op i 2023 fra boring på matr.nr. 3 Æ Ulkind By, Ringive til at vande landbrugsafgrøder med.

Grønbjerg og Langelund