icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­læg til eksist­er­en­de vand­indvind­ings­til­lad­el­se på Hjelmdrupvej 73, 6040 Egtved

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 25.000 m3 grundvand op fra boring med DGU nr. 124.515 på matr.nr. 1 Ballesgårde By, Egtved, til at vande 79 ha med.

Egtved