icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Til­læg til eksist­er­en­de vand­ind­vind­ings­til­lad­el­se på Ringivevej 85, 7323 Give

Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 19.000 m3 grundvand op fra boring med DGU nr. 105.715 på matr.nr. 3c Hedeby By, Ringive, til at vande 31 ha med.

Vejle Vesteregn