icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til eksisterende vand­indvindings­tilladelse på Ringivevej 86, 7323 Give

Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Ringivevej 86, 7323 Give Manchet: Vejle Kommune har givet midlertidig tilladelse til at hente yderligere 10.000 m3 grundvand op fra boring med DGU nr. 105.1166 på matr.nr. 3b Hedeby By, Ringive, til at vande 12 ha med.

Vejle Vesteregn